Flower Toran Service at the Temple

15000.00

Flower Toran Service at the Temple
Day: Every Tuesday Sankashti Chaturthi, Vinayaki chaturthi and Angarki chaturthi
Flower Toran in this service will be offered to Lord Ganesha’s Temple by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

श्रींच्या मंदिरास फुलांची तोरण सेवा:
दिवस:दर मंगळवारी, संकष्टी, विनायकी, अंगारकीचतुर्थी
या सेवेतील फुलांचे तोरण भाविकांच्या मानधनातुन ट्रस्ट तर्फे श्रींच्या मंदिरास लावण्यात येईल.

विशेष सूचना : भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.