15000.00
Book

Flower Toran at Lord Ganesha’s Temple

Garland Service at Lord Ganesha’s Temple
Day: Every Tuesday, Vinayaki Chaturthi , and Sankashti Chaturthi
Garlands in this service will be offered to Lord Ganesha’s Temple by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to attend the temple in person, the pooja will be performed in their name on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. As per the order of the government, the temple has been opened for Darshan. However, devotees must note that the details of the above pooja and abhishek may change as per the order of the government. If any new regulations with respect to COVID-19 are published by the Government during the scheduled visit, they will be subject to implementation. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

श्रींच्या मंदिरास फुलांची तोरण सेवा:
दिवस: दर मंगळवार, विनायकी व संकष्टी चतुर्थी
या सेवेतील फुलांचे तोरण भाविकांच्या मानधनातुन ट्रस्ट तर्फे श्रींच्या मंदिरास लावण्यात येईल.

विशेष सूचना : शासनाच्या आदेशानुसार मंदिर दर्शनासाठी खुले झाले आहे. तरी वरील पूजा व अभिषेकाच्या तपशिलात शासनाच्या आदेशानुसार बदल संभवतील याची भाविकांनी कृपया नोंद घ्यावी. शासनाच्या आदेशानुसार कोव्हीड संबंधित काही नवे नियम व अटी प्रसिद्ध केल्यास त्या लागू केल्या जातील. भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.

2100.00
Book

Fruit Offering Service

Fruit Offering Service:
Day: Every Morning, Daily
The fruits under this service will be offered to Lord Ganesha by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to attend the temple in person, the pooja will be performed in their name on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. As per the order of the government, the temple has been opened for Darshan. However, devotees must note that the details of the above pooja and abhishek may change as per the order of the government. If any new regulations with respect to COVID-19 are published by the Government during the scheduled visit, they will be subject to implementation. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

फळांची नैवेद्य सेवा:
दिवस: दररोज सकाळी
या सेवेतील फळे भाविकांच्या मानधनातुन ट्रस्ट तर्फे बाप्पांना अर्पण केले जातील.

विशेष सूचना : शासनाच्या आदेशानुसार मंदिर दर्शनासाठी खुले झाले आहे. तरी वरील पूजा व अभिषेकाच्या तपशिलात शासनाच्या आदेशानुसार बदल संभवतील याची भाविकांनी कृपया नोंद घ्यावी. शासनाच्या आदेशानुसार कोव्हीड संबंधित काही नवे नियम व अटी प्रसिद्ध केल्यास त्या लागू केल्या जातील. भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.