2100.00
Book

Fruit Offering Service

Fruit Offering Service:
Day: Every Morning
The fruits under this service will be offered to Lord Ganesha by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. As per the order of the government, the temple has been opened for Darshan. However, devotees must note that the details of the above Seva may change as per the order of the government. If any new regulations with respect to COVID-19 are published by the Government during the scheduled visit, they will be subject to implementation. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

फळांची नैवेद्य सेवा:
दिवस: दररोज सकाळी
या सेवेतील फळे भाविकांच्या मानधनातुन ट्रस्ट तर्फे बाप्पांना अर्पण केले जातील.

विशेष सूचना : शासनाच्या आदेशानुसार मंदिर दर्शनासाठी खुले झाले आहे. तरी वरील पूजा व अभिषेकाच्या तपशिलात शासनाच्या आदेशानुसार बदल संभवतील याची भाविकांनी कृपया नोंद घ्यावी. शासनाच्या आदेशानुसार कोव्हीड संबंधित काही नवे नियम व अटी प्रसिद्ध केल्यास त्या लागू केल्या जातील. भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.

15000.00
Book

Flower Toran Service at the Temple

Flower Toran Service at the Temple
Day: Sankashti Chaturthi, Vinayaki chaturthi and Angarki chaturthi
Flower Toran in this service will be offered to Lord Ganesha’s Temple by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. As per the order of the government, the temple has been opened for Darshan. However, devotees must note that the details of the above Seva may change as per the order of the government. If any new regulations with respect to COVID-19 are published by the Government during the scheduled visit, they will be subject to implementation. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

श्रींच्या मंदिरास फुलांची तोरण सेवा:
दिवस: संकष्टी, विनायकी, अंगारकीचतुर्थी
या सेवेतील फुलांचे तोरण भाविकांच्या मानधनातुन ट्रस्ट तर्फे श्रींच्या मंदिरास लावण्यात येईल.

विशेष सूचना : शासनाच्या आदेशानुसार मंदिर दर्शनासाठी खुले झाले आहे. तरी वरील पूजा व अभिषेकाच्या तपशिलात शासनाच्या आदेशानुसार बदल संभवतील याची भाविकांनी कृपया नोंद घ्यावी. शासनाच्या आदेशानुसार कोव्हीड संबंधित काही नवे नियम व अटी प्रसिद्ध केल्यास त्या लागू केल्या जातील. भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.

3000.00
Book

Toran Service at Mukh Darshan Entrance

Toran Service at Mukh Darshan Entrance
Day: Every Tuesday
Flower Toran in this service will be offered to Lord Ganesha’s Mukh Darshan Entrance by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. As per the order of the government, the temple has been opened for Darshan. However, devotees must note that the details of the above Seva may change as per the order of the government. If any new regulations with respect to COVID-19 are published by the Government during the scheduled visit, they will be subject to implementation. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

श्रींच्या मुख दर्शन प्रवेशद्वारावर फुलांची तोरण सेवा:
दिवस: दर मंगळवार
या सेवेतील फुलांचे तोरण भाविकांच्या मानधनातुन ट्रस्ट तर्फे श्रींच्या मुख दर्शन प्रवेशद्वारावर लावण्यात येईल.

विशेष सूचना : शासनाच्या आदेशानुसार मंदिर दर्शनासाठी खुले झाले आहे. तरी वरील पूजा व अभिषेकाच्या तपशिलात शासनाच्या आदेशानुसार बदल संभवतील याची भाविकांनी कृपया नोंद घ्यावी. शासनाच्या आदेशानुसार कोव्हीड संबंधित काही नवे नियम व अटी प्रसिद्ध केल्यास त्या लागू केल्या जातील. भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.

9000.00
Book

Mandir Dhwaja (Flag) Service

Mandir Dhwaja (Flag) Service:
Day: Every Sankashti Chaturthi and Angarki Chaturthi
Booking Fees: INR 9000
Dagdusheth Ganpati temple has an important ‘Flag Changing Ritual’ which is conducted on Sankashti Chaturthi and Angarki Chaturthi every month. The flag atop the temple is replaced with a new flag in this ritual.

Important Note: Dhwaja (Flag) Service will be offered at the temple on behalf of the devotees. Only one slot will be available for booking. The slot will be allotted to the devotee on a first come basis. The Dhwaja (Flag) will be given by the Trust. Devotees are requested not to bring their own Dhwaja (Flag). As per the order of the government, the temple has been opened for Darshan.

मंदिर ध्वज सेवा:
सेवा दिवस: प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी आणि अंगारकी चतुर्थी
बुकिंग शुल्क: ९००० रु
दगडूशेठ गणपति मंदिरात एक महत्वपूर्ण 'ध्वज बदलविण्याचा विधी' आहे जो दर महीन्यात संकष्टी चतुर्थी आणिअंगारकी दिवशी करण्यात येतो. या अनुष्ठानात मंदिराच्या वर लावण्यात आलेल्या ध्वजाला काढून नवीन ध्वज लावण्यात येतो.

महत्वाची सूचना: मंदिरात ध्वजारोहण भक्तांकडून केले जाईल. बुकिंगसाठी मात्र एकच स्लॉट उपलब्ध होणार आहे. पहीले बुकिंग करण्याच्या पद्धतीने भक्तास स्लॉट दिला जाईल.ट्रस्ट कडून ध्वज दिला जाईल. भक्तांना विनंती आहे की त्यांनी स्वतःचा ध्वज आणू नये.सरकारी आदेशानुसार मंदिर दर्शनासाठी उघडण्यात आले आहे.

501.00
Book

Shishu Pujan Seva

Shishu Poojan Seva:
Day:Every Day
Shishu Poojan pooja is ardently performed for a child and the mother’s good health and to bless them with the strength to overcome any difficulty in life. The Pooja is performed by the father who humbly seeks blessings from Maa Saraswati for an enriching education for his child. This Pooja is an appeal to Maa Saraswati - an incarnation of Goddesses Siddhi and Buddhi, and Lord Ganesha which is very beneficial to the child and his/her mother.

Rituals:During the Pooja, father recites ‘Panchvakyatmak Punyahwaachan’ which is the Panchopchar worship of Lord Ganesha and Lord Varuna. After that, Aarti is performed for the baby, his/her mother and father.
The following Mantra is recited in the Shishu Poojan – गौरीपुत्रौ यथा स्कन्द शिशुत्वे रक्षितः पुरा तथा ममाप्युयं बालं षष्ठिके रक्ष ते नमः॥ This mantra seeks protection for the baby and prosperity in education from Morya and his brother Skanda. Shishu Poojan is specially performed at Shreemant Dagdusheth Halwai Ganpati Temple with fervor. Devotees are encouraged to benefit from this Seva and seek beloved Bappa’s blessings for infants and their mothers.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. As per the order of the government, the temple has been opened for Darshan. However, devotees must note that the details of the above Seva may change as per the order of the government. If any new regulations with respect to COVID-19 are published by the Government during the scheduled visit, they will be subject to implementation. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

शिशु पूजन सेवा:
दिवस:दररोज
शिशूपुजनाचा संकल्प हा पित्याकडून होतो तो खालील प्रमाणे माता व शिशु यांना उत्तम आरोग्य व भविष्यात येणारी अरिष्ट निरसनार्थ व शिशुला विद्या सरस्वती यांची अनुकूलता व्हावी हा संकल्प होतो. ह्या ठिकाणी आवर्जुन सांगावयास वाटते विदया,सरस्वती म्हणजेच सिद्धी बुद्धी ह्यांचे अधिष्ठित देवता आपले गणपती बाप्पा आहेत त्यांचे पुढे शिशु पूजन करणे अर्थातच दुग्ध शर्करा योग.

पुजनविधी: शिशु पूजनामध्ये पंचवाक्यात्मक पुण्याहवाचन करावे लागते. म्हणजे गणपती व वरुण ह्यांची पंचोपचार पूजा करतात. व नंतर बाळ, त्यांचे माता व पिता ह्यांना औक्षण करतात. शिशुपूजना मध्ये पण खालील मंत्र आहे गौरीपुत्रौ यथा स्कन्द शिशुत्वे रक्षितः पुरा तथा ममाप्युयं बालं षष्ठिके रक्ष ते नमः॥ या मंत्राचा अर्थ असा कि गौरी पुत्र म्हणजेच मोरया व त्यांचे बंधू स्कन्द हे माझ्या बाळाचे रक्षण करोत व विदयाभ्यासात प्रगती करोत असा आहे. पुण्य नगरीतील आराध्य दैवत श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात शिशुपूजन हि सेवा भक्तांकरीता केलेली आहे कृपया लाभ घ्यावा.

विशेष सूचना : शासनाच्या आदेशानुसार मंदिर दर्शनासाठी खुले झाले आहे. तरी वरील पूजा व अभिषेकाच्या तपशिलात शासनाच्या आदेशानुसार बदल संभवतील याची भाविकांनी कृपया नोंद घ्यावी. शासनाच्या आदेशानुसार कोव्हीड संबंधित काही नवे नियम व अटी प्रसिद्ध केल्यास त्या लागू केल्या जातील. भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.

501.00
Book

Lord Ganesha’s Laksharchana Pooja

Lord Ganesha’s Laksharchana Pooja:
Day: Every Sankashti Chaturthi
Rituals: Sankalp, Ganesh Pujan, Santan Ganapati Sukta Abhishek, Lord Ganesha’s Sahasranama recitation, Lord Ganesha’s Aarti, and Prasad
Time: 03:00 PM to 04:00 PM, 04:15 PMto 05:15 PM, 05.30 PM to 06:30 PM, 06:30 PMto 07:30 PM
Duration Per Batch: 1 hour
The material required for pooja will be provided by the Trust. This pooja can be performed by an individual, a couple or both. Devotees are requested to wear Indian attire for the pooja. Prasad brought by the devotees will be accepted at the Temple.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. As per the order of the government, the temple has been opened for Darshan. However, devotees must note that the details of the above Seva may change as per the order of the government. If any new regulations with respect to COVID-19 are published by the Government during the scheduled visit, they will be subject to implementation. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

श्रींची लक्षार्चना पूजा:
दिवस: दर संकष्टी चतुर्थीbr> विधी: संकल्प, गणेश पूजन, संतान गणपती सूक्त अभिषेक, श्रींचे सहस्त्रनाम पठण, श्रींची आरती, प्रसाद.
वेळ: दु. ३:०० ते ४:००, ४:१५ ते ५:१५, ५:३० ते ६:३०, ६:३०ते ७:३०
प्रति बॅच कालावधी १ तास. 
पूजेचे साहित्य ट्रस्टतर्फे दिले जाईल. भाविकांनी आणलेला प्रसाद स्वीकारला जाईल. पूजेस एकटा व्यक्ती, सपत्नीक किंवा दोघे बसू शकतात. भाविकांनी पूजेसाठी भारतीय पोशाख परिधान करावा ही विनंती.

विशेष सूचना : शासनाच्या आदेशानुसार मंदिर दर्शनासाठी खुले झाले आहे. तरी वरील पूजा व अभिषेकाच्या तपशिलात शासनाच्या आदेशानुसार बदल संभवतील याची भाविकांनी कृपया नोंद घ्यावी. शासनाच्या आदेशानुसार कोव्हीड संबंधित काही नवे नियम व अटी प्रसिद्ध केल्यास त्या लागू केल्या जातील. भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.