2100.00
Book

Daily Garland Service

Daily Garland Service:
Day: Every Day
The flowers under this service will be offered every morning and evening. Flowers in this service will be offered to Lord Ganesha by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

बाप्पांची पुष्पहार सेवा:
दिवस: दररोज
दररोज सकाळ व सायंकाळी ही पुष्पसेवा अर्पण केली जाईल. या सेवेतील पुष्पहार भाविकांच्या मानधनातुन ट्रस्ट तर्फे बाप्पांना अर्पण केले जातील.

विशेष सूचना : भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.

3100.00
Book

Fruit Offering Service

Fruit Offering Service:
Day: Every Morning
The fruits under this service will be offered to Lord Ganesha by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

फळांची नैवेद्य सेवा:
दिवस: दररोज सकाळी
या सेवेतील फळे भाविकांच्या मानधनातुन ट्रस्ट तर्फे बाप्पांना अर्पण केले जातील.

विशेष सूचना : भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.

9000.00
Book

Mandir Dhwaja (Flag) Service

Mandir Dhwaja (Flag) Service:
Day: Every Sankashti Chaturthi
Booking Fees: INR 9000
Dagdusheth Ganpati temple has an important ‘Flag Changing Ritual’ which is conducted on Sankashti Chaturthi and Angarki Chaturthi every month. The flag atop the temple is replaced with a new flag in this ritual.

Important Note: Dhwaja (Flag) Service will be offered at the temple on behalf of the devotees. Only one slot will be available for booking. The slot will be allotted to the devotee on a first come basis. The Dhwaja (Flag) will be given by the Trust. Devotees are requested not to bring their own Dhwaja (Flag).

मंदिर ध्वज सेवा:
सेवा दिवस: प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी
बुकिंग शुल्क: ९००० रु
दगडूशेठ गणपति मंदिरात एक महत्वपूर्ण 'ध्वज बदलविण्याचा विधी' आहे जो दर महीन्यात संकष्टी चतुर्थी आणिअंगारकी दिवशी करण्यात येतो. या अनुष्ठानात मंदिराच्या वर लावण्यात आलेल्या ध्वजाला काढून नवीन ध्वज लावण्यात येतो.

महत्वाची सूचना: मंदिरात ध्वजारोहण भक्तांकडून केले जाईल. बुकिंगसाठी मात्र एकच स्लॉट उपलब्ध होणार आहे. पहीले बुकिंग करण्याच्या पद्धतीने भक्तास स्लॉट दिला जाईल.ट्रस्ट कडून ध्वज दिला जाईल. भक्तांना विनंती आहे की त्यांनी स्वतःचा ध्वज आणू नये.

501.00
Book

Shishu Pujan Seva

Shishu Poojan Seva:
Day:Every Day
Shishu Poojan pooja is ardently performed for a child and the mother’s good health and to bless them with the strength to overcome any difficulty in life. The Pooja is performed by the father who humbly seeks blessings from Maa Saraswati for an enriching education for his child. This Pooja is an appeal to Maa Saraswati - an incarnation of Goddesses Siddhi and Buddhi, and Lord Ganesha which is very beneficial to the child and his/her mother.

Rituals:During the Pooja, father recites ‘Panchvakyatmak Punyahwaachan’ which is the Panchopchar worship of Lord Ganesha and Lord Varuna. After that, Aarti is performed for the baby, his/her mother and father.
The following Mantra is recited in the Shishu Poojan – गौरीपुत्रौ यथा स्कन्द शिशुत्वे रक्षितः पुरा तथा ममाप्युयं बालं षष्ठिके रक्ष ते नमः॥ This mantra seeks protection for the baby and prosperity in education from Morya and his brother Skanda. Shishu Poojan is specially performed at Shreemant Dagdusheth Halwai Ganpati Temple with fervor. Devotees are encouraged to benefit from this Seva and seek beloved Bappa’s blessings for infants and their mothers.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

शिशु पूजन सेवा:
दिवस:दररोज
शिशूपुजनाचा संकल्प हा पित्याकडून होतो तो खालील प्रमाणे माता व शिशु यांना उत्तम आरोग्य व भविष्यात येणारी अरिष्ट निरसनार्थ व शिशुला विद्या सरस्वती यांची अनुकूलता व्हावी हा संकल्प होतो. ह्या ठिकाणी आवर्जुन सांगावयास वाटते विदया,सरस्वती म्हणजेच सिद्धी बुद्धी ह्यांचे अधिष्ठित देवता आपले गणपती बाप्पा आहेत त्यांचे पुढे शिशु पूजन करणे अर्थातच दुग्ध शर्करा योग.

पुजनविधी: शिशु पूजनामध्ये पंचवाक्यात्मक पुण्याहवाचन करावे लागते. म्हणजे गणपती व वरुण ह्यांची पंचोपचार पूजा करतात. व नंतर बाळ, त्यांचे माता व पिता ह्यांना औक्षण करतात. शिशुपूजना मध्ये पण खालील मंत्र आहे गौरीपुत्रौ यथा स्कन्द शिशुत्वे रक्षितः पुरा तथा ममाप्युयं बालं षष्ठिके रक्ष ते नमः॥ या मंत्राचा अर्थ असा कि गौरी पुत्र म्हणजेच मोरया व त्यांचे बंधू स्कन्द हे माझ्या बाळाचे रक्षण करोत व विदयाभ्यासात प्रगती करोत असा आहे. पुण्य नगरीतील आराध्य दैवत श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात शिशुपूजन हि सेवा भक्तांकरीता केलेली आहे कृपया लाभ घ्यावा.

विशेष सूचना : भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.

15000.00
Book

Flower Toran Service at the Temple

Flower Toran Service at the Temple
Day: Every Tuesday Sankashti Chaturthi, Vinayaki chaturthi and Angarki chaturthi
Flower Toran in this service will be offered to Lord Ganesha’s Temple by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

श्रींच्या मंदिरास फुलांची तोरण सेवा:
दिवस:दर मंगळवारी, संकष्टी, विनायकी, अंगारकीचतुर्थी
या सेवेतील फुलांचे तोरण भाविकांच्या मानधनातुन ट्रस्ट तर्फे श्रींच्या मंदिरास लावण्यात येईल.

विशेष सूचना : भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.

300000.00
Book

Mogra Utsav Pushp Seva

Mogra Mahotsav Pushpa Seva:
Day: 28th April 2024
Donation Amount:INR 3,00,000

Bappa is worshiped by applying the ‘Vasantik Utee’ (fragrant paste of sandalwood) which is made of authentic sandalwood powder and fragrances, specially ordered from Mysore. As a part of the customs, during this Utsav, Bappa is showered with about ten million flowers of Mogra. The temple premises are filled with the mesmerizing fragrance of sandalwood and Mogra flowers. The sanctorum, walls, pillars, and all the parts of the temple are beautifully decorated with Mogra flowers. Flowers in this service will be offered to Lord Ganesha by the Trust from the honorarium of the devotees.

Special Note: If the devotees are not able to visit the temple in person, the Pooja or Seva they have paid for will be performed in their name, on their behalf. Please avail the benefits of our e-service for this. As per the order of the government, the temple has been opened for Darshan. However, devotees must note that the details of the above Seva may change as per the order of the government.Devotees are requested to be present at the temple 15 minutes before the time of worship given to them.

मोगरा महोत्सव पुष्प सेवा:
दिनांक: २८ एप्रिल २०२४
शुल्क:₹ ३,००,०००/-

सालाबादप्रमाणे, खास म्हैसूरहून मागवलेल्या सुगंधी चंदनाच्या 'वासंतिक उटी'ने बाप्पांची पूजा होते. याच परंपरेचा भाग म्हणून या उत्सवात मोगऱ्याच्या जवळपास १ कोटी फुलांनी बाप्पांचा अभिषेक होतो. मंदिराच्या परिसरात मोगऱ्याच्या फुलांचा व चंदनाचा सुगंध दरवळत असतो. मंदिराचा गाभा, भिंती व स्तंभांसहित संपूर्ण परिसर मोगऱ्याच्या सुंदर व सुगंधी फुलांनी सुशोभित केला जातो. ही फुले भाविकांनी सढळ हस्ते केलेल्या दानाच्या माध्यमातून ट्रस्टतर्फे बाप्पांच्या चरणी अर्पण केली जातात.

विशेष सूचना : शासनाच्या आदेशानुसार मंदिर दर्शनासाठी खुले झाले आहे. तरी वरील पूजा व अभिषेकाच्या तपशिलात शासनाच्या आदेशानुसार बदल संभवतील याची भाविकांनी कृपया नोंद घ्यावी. भाविकांना मंदिरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नसल्यास भाविकांच्या नावाने व गोत्राने पूजा विधी करण्यात येईल. या करिता इ - सेवेचा लाभ घ्यावा ही विनंती. भाविकांनी आपल्याला दिलेल्या पूजेच्या वेळेच्या १५ मिनिटे आधी मंदिरात उपस्थित राहावे ही विनंती.